Δικηγορικό Γραφείο Law4All-Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας του Δικηγορικού Γραφείου Law4All. Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

"Δικηγορικό Γραφείο Law4All"

Κατηγορία "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ"
Ημ/νια 20/08/2019
Σύνδεσμος "https://www.law4all.gr/"

Περιγραφή

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας του Δικηγορικού Γραφείου Law4All. Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.